Gudelj, Anamarija: Praćenje parametara boje i teksture narezane jabuke sorte Cripps pink obrađene antioksidansima i skladištene u kontroliranoj atmosferi

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations