Džineva, Iva: Matematičko modeliranje sušenja jabuke "Zlatni delišes" uz predobradu ultrazvukom visokog intenziteta

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations