Putica, Nikolina: Molekularno tipiziranje bakterije Escherichia coli gel elektroferozom u pulsirajućem polju

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations