Zovko, Josipa: Određivanje parametara stresa u bakterije Listeria inoccua nakon tretmana ultrazvukom

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations