disertacija
Utjecaj ultrazvuka visokog intenziteta na antioksidacijsku aktivnost te mikrobiološku kakvoću soka od jagode

Igor Dubrović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet