disertacija
Utjecaj procesa proizvodnje na formiranje biogenih amina u vinu

Urška Kosić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet