disertacija
Primjena lakaze i ultrafiltracije u sprječavanju posmeđivanja bijelih vina

Zrinka Čosić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet