disertacija
Procjena pouzdanosti mjerenja utroška energije pri odmaranju kod pacijenata oboljelih od Anorexia nervosa

Sandra Šubašić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet