diplomski rad
Utjecaj životnih navika na prehrambeni status žena u pred i postmenopauzi

Leta Pilić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za znanost o prehrani