diplomski rad
Fizikalno-kemijske, mikrobiološke i senzorske analize kakvoće svijetlog piva

Elizabeta Kreč (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada