diplomski rad
Antioksidacijski kapacitet polifenolnih spojeva različitih struktura istražen UV/VIS i spektrofluorimetrijskim metodama

Martina Matasić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet