diplomski rad
Utjecaj meda i dodatka soka crne rotkve u med na proces korozije kositra

Franka Privora (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju