diplomski rad
HACCP sustav u objektima klaoničke obrade i prerade mesa

Martina Majstorović (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe