diplomski rad
Utjecaj meda kestena na koroziju kositra u 3%-tnoj otopini natrijeva klorida

Gorana Marušić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju