diplomski rad
Formiranje epoksi masnih kiselina tijekom fotooksidacije i autooksidacije biljnih ulja

Tamara Ciko (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti