Mušak, Lucija: Proizvodnja etanola na hidrolizatima lignoceluloznih sirovina pomoću kvasca Saccharomyces cerevisiae u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja