Duraković, Lejla: Utjecaj odabranih parametara na rast plijesni Aspergillus flavus ATCC26949 u mješovitoj kulturi i biosinteza aflatoksina B1 i G1

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja