Ciko, Tamara: Formiranje epoksi masnih kiselina tijekom fotooksidacije i autooksidacije biljnih ulja

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja