disertacija
Odnos mineralne gustoće kosti, homocisteina i vitaminskog statusa s obzirom na dob, prehranu i način života

Romana Kajfež (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet