disertacija
Antifungalni uĉinak eteriĉnih ulja na plijesni iz roda Aspergillus u in vitro i in situ uvjetima

Darja Sokolić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet