disertacija
Optimiranje organizirane prehrane studenata smještenih u đačkim domovima prema konceptualnom modelu

Vesna Bosanac (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet