završni rad
Korištenje lignoceluloznih sirovina za uzgoj makrofunga na čvrstim supstratima

Ivana Lacković (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada