završni rad
Konstrukcija mutanta SLX4 kvasca Saccharomyces cerevisiae

Renata Buđa (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama