diplomski rad
Dvoenzimski amperometrijski senzor za piruvat s piruvat-oksidazom imobiliziranima u vodljivom sol-gel kompozitu

Lidija Gnječ (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu