diplomski rad
Određivanje masenog udjela prolina te aktivnosti invertaze i dijastaze u različitim uzorcima meda

Lidija Lucić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji