diplomski rad
Primjenjivost anoda modificiranih s oksidima metala u amperometrijskim metodama procjene kemijske potrošnje kisika

Anja Britvec (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu