diplomski rad
Elektrokatalitička svojstva elektroda modificiranih s dvoslojem niklova heksacijanoferata i željezova heksacijanoferata i njihova primjena u elektrokemijskoj detekciji vodikova peroksida

Hana Vlašić Trbić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu