završni rad
Heterociklički aromatski amini u hrani-podrijetlo i toksičnost

Ana Jelekovac (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju