završni rad
Upotreba termostabilnih enzima u prehrambenoj industriji

Maja Mušić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane