diplomski rad
Mikrobiološka kvaliteta vode sa izvora na području Parka prirode "Žumberak- Samoborsko gorje"

Nikolina Vuglešić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica