diplomski rad
Utjecaj kolesterola i masnih kiselina na serumske lipoproteine u BL6 miša

Nikola Roca (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane