završni rad
Toksikološki aspekti anabolika u hrani animalnog podrijetla

Bojan Antolović (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju