završni rad
Kloniranje fragmenta DNA umnoženog PCR metodom u plazmidni vektor

Marieta Bagarić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za biokemiju