diplomski rad
Utjecaj agroekoloških uvjeta uzgoja na biološki aktivne spojeve lista i korijena batata (Ipomoea batatas L.)

Tihana Kralj (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije