diplomski rad
Utjecaj vrste i količine starter kultura na tijek zakiseljavanja i senzorske karakteristike sira Podravec

Martin Knežević (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda