diplomski rad
Validacija HPLC metode za kvantitativno određivanje vitamina A u plazmi

Tamara Mance (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije