diplomski rad
Biološka obrada procjednih voda odlagališta Mraclinska Dubrava

Biljana Nuić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda