diplomski rad
Procjena mjerne nesigurnosti određivanja žive u dječjoj hrani atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

Jasminka Pongračić Švarbić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu