diplomski rad
Optimiranje vezanja monoklonskog protutijela anti-rHu-Epo-MAb na anionske izmjenjivače

Nina Kovačić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju