diplomski rad
Usporedba metoda za određivanje acetaldehida, octene kiseline i jabučne kiseline u vinu

Jure Perica (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo