diplomski rad
Određivanje masenog udjela prolina i aktivnosti invertaze u različitim uzorcima meda

Mia Kurek (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji