diplomski rad
Utjecaj temperature i prisutnosti glukoze na fermentaciju sojinog mlijeka mješovitom BCT kulturom

Galja Pletikapić (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda