diplomski rad
Učinak vitamina E pri toksičkom djelovanju atrazina na dinamiku rasta CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary) stanica

Korana Resan (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za toksikologiju