diplomski rad
Utjecaj temperature i dodatka šećera na fermentaciju sojinog mlijeka monokulturama probiotičkih bakterija

Silvia Brletić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda