diplomski rad
Utjecaj probiotičkih starter kultura Lactobacillus plantarum L4 i Lactobacillus rhamnosus GG na fermentaciju soka kupusa

Ivana Klemen (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura