diplomski rad
Derivati tirozina sa supstituentima acetilenskog tipa

Anita Kolonić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije