diplomski rad
Elektrokemijsko određivanje polifenola u vinima

Enis Hrustić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu