završni rad
Određivanje antioksidativne aktivnosti bezglutenskog kiselog tijesta i kruha DPPH metodom

Ana Pinčar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji