završni rad
Primjena pirolitičkog ugljika dobivenog pirolizom otpadne mljevene kave kao materijala za izradu bioelektrokatalitičkih elektroda

Egon Rešetar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu