diplomski rad
Procjena kakvoće prehrane osoba s prekomjernom tjelesnom masom i pretilih osoba

Antonija Kadoić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za znanost o prehrani